Formarea profesionala este procedura prin care se asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initerea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de munca.

Evaluarea profesionala

Evaluarea competentelor profesionale este procesul de colectare a informatiilor necesare pentru stabilirea competentei si judecarea lor in raport cu cerintele standardului ocupational pentru o ocupatie sau calificare data.

Cu alte cuvinte, prin evaluarea competentelor profesionale se urmareste indeplinirea de catre candidat a fiecarei componente practice presupuse de activitatea sa la nivelul de calitate cerut in standardul ocupational, precum si cunoasterea de catre acesta a tuturor notiunilor teoretice necesare practicarii ocupatiei/calificarii alese. De asemenea, evaluarea competentelor vizeaza si modul in care sunt desfasurate de catre candidat activitatile specifice calificarii / ocupatiei sale (incluzand atitudinea, comportamentul, responsabilitatea, seriozitatea, consecventa, precizia) pe parcursul procesului de munca.